Jdi na obsah Jdi na menu

HISTORIE

Počátek rybářství v regionu
O historii rybářství na kroměřížsku vychází pravidelně v desetiletých intervalech vzpomínkové bulletiny.
Všechny dostupné články datují počátky vzniku organizovaného rybářství v našem regionu k roku 1902.
V tom roce byly položeny základy tehdejší spolkové činnosti kroměřížských rybářů na vodách řeky Moravy.  Do té doby rybolovné právo patřilo jen knížecímu arcibiskupskému velkostatku, který je pronajímal za úplatu různým zájemcům.

Je i pravdou, že již po roce  1890 měli revír pronajatý majitelé hostince na "Strži", ti však prováděli jen rybolov a o další  hospodářskou práci se nestarali.
To bylo impulsem pro ty, kteří měli jiný vztah k rybářskému hospodaření, jako byli učitel C.M. Gardavský a obchodník Valentin Pilavka, aby se snažili vytvořit v Kroměříži český rybářský spolek.
Ten by dle svých stanov o rybím hospodářství svou činnost směroval k tomu, aby se rybí obsádky v řece Moravě  v okolí města povznášely.
Český rybářský spolek pak byl ustaven na valné hromadě dne 19. dubna 1902.

 

Signál kroměřížských rybářů
Jedná se o krátkou skladbu, která vznikla v roce 1948 z pera Viktorína Pitharta.

V originále je nazvaná "Signál okresního rybářského spolku v Kroměříži".
Tuto skladbu pro kroměřížské rybáře nahráli poluchači Konzervatoře P.J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením prof. Rudolfa Berana s úpravou a rozšířením MgA. Miroslava Šišky, ředitele konzervatoře.

kisspng-musical-note-cartoon-clip-art-5b2fa0d38831a5.5520065115298480195579.jpgZaposlouchejte se do signálu kroměřížských rybářů.

signal-noty.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie v publikovaných článcích

Článek publikovaný v Československém rybáři č. 1 ročníku VII, ročník 1952.
 

cci00123.jpg

cci00124.jpg