Jdi na obsah Jdi na menu

Petrův zdar z Moravského rybářského svazu  z.s., pobočného spolku  Kroměříž.mrs_kromeriz_logo_2018.jpg

 

kisspng-musical-note-cartoon-clip-art-5b2fa0d38831a5.5520065115298480195579.jpgZaposlouchejte se do signálu kroměřížských rybářů.

 

Aktuálně pro rybáře

Plán výlovů Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Kroměříž pro rok 2019
Termíny:
05.10.2019 – Horní a Dolní Morávka v Kroměříži
12.10.2019 – Dlouhý rybník - Podzámecká zahrada 
19.10.2019 – Čínský rybník - Podzámecká zahrada
26.10.2019 – Lutopecny 
02.11.2019 – Zborovský a Troubecký rybník Zborovice

Zájemci o splnění brigádnické povinnosti nahlásí svou účast předem telefonicky nebo osobně v kanceláři MRS pobočného spolku v Kroměříž.
Upozorňujeme na vhodné oblečení a vhodnou nepromokavou obuv.
Případné změny termínů vyvolané problémy s počasím, spouštěním vody a jiné budou oznámeny na internetu.

Výbor MRS z.s. p.s. Kroměříž

Zveřejněno dne 11.9.2019

Místenky na revír Morava 13C

vydávání místenek na revír Morava 13C - Štěrkoviště Kvasice
se začnou vydávat od pátku 29.3.2019 od 15.15 hod. 
K výdeji místenky je nutno předložit přehled o docházce a úlovcích s vylepenou platnou povolenkovou známkou pro letošní rok. Jinak jsou podmínky pro vydávání stejné jako v loňském roce

Zveřejněno 21.3.2019.

 

Změna organizace brigád ve Zborovicích
 
Výbor p.s. Kroměříž oznamuje svým členům , že až do odvolání budou brigády ve Zborovicích organizovány tak, že zájemci se telefonicky přihlásí v kanceláři p.s. a po dohodě se brigáda uskuteční. 
V případě malého zájmu brigádníků se brigáda ruší, popřípadě se přesouvá na rybochovné zařízení na Morávce v Kroměříži.
Zveřejněno 28.1.2019

 

Organizace brigád v roce 2019

 

s platností od 1.1.2019 budou sobotní brigády  v p.s. Kroměříž organizovány v následujících termínech:
26. ledna, 9. a 23. února
9. a 23. března
6. a 20. dubna
4. a 18. května
1., 15. a 29. června
13. a 27. července
10. a 24. srpna

V měsících září a říjnu probíhají v našem pobočném spolku výlovy, a proto budou brigády organizovány každou sobotu. Je nutné se v tomto období na tyto brigády hlásit předem v kanceláři MRS z.s. p.s. Kroměříž. Možno se hlásit i telefonicky.   

Dále pak 9. a 23. listopadu a 7. prosince

V letním čase je stanoven začátek brigád na 7:00 hod. a v zimním čase na 8:00 hod.
Na rybochovném zařízení ve Zborovicích, budou brigády probíhat (po dohodě) každou sobotu.

výbor MRS z.s. p.s. Kroměříž

 

 

Vaše úlovky rádi zveřejníme
Fotografie svých kapitálních úlovků můžete posílat na rybari.km@seznam.cz.
Přidejte tyto údaje: datum, míry, revír, styl odchytu (přívlač, bójka, položená...)

 

Úřední hodiny

13. prosince 2018 - 28. února 2019:
čtvrtek od 16 do 18 hod., sobota od 9 do 12 hod.

1. 3. 2019 - 31. 5. 2019:  čtvrtek od 16 do 18 hod.        
1. 6. 2019 -11. 12. 2019: čtvrtek od 17 do 18 hod.    

Ve státní svátky se úřední hodiny nekonají!

 

 

! Informace o objednávání a prodeji povolenek: +420 772 728 917

Změny bližších podmínek
Důležité upozornění:

Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. ze dne 7.2.2018 projednal Svazový výbor MRS, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a schválil změny doby lovu s účinností od 1.4. 2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) od 1.4. do 30.9. je doba lovu stanovena od 4:00 do 24:00 hodin
b) od 1.10. do 31.3. je doba lovu stanovena od 5:00 do 22:00 hodin

 

Maximální počet ulovených ryb u lína obecného je stanoven na 3 kusy denně!

 

 

 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s., p.s. KROMĚŘÍŽ

 

Kancelář: Kojetínská čp. 1180/19, Kroměříž, telefon: 571891431

 

I N F O R M A Č N Í  list pro rybolov v roce 2019

 

Vážení přátelé rybáři!

Jako každoročně touto dobou, tak i nyní Vám výbor pobočného spolku MRS Kroměříž předkládá souhrn informací, týkajících se změn v rybářském řádu, členských povinností a rybolovu v roce 2019.

Bližší podmínky pro výkon rybářského práva a soupis revírů pro rok 2019 jsou vydány nové a platné jsou do konce roku 2019. Případné aktuální změny Vám budou vydávány společně s povolenkou pro rok 2019 a to formou dodatku bližších podmínek pro výkon rybářského práva.

Členské povinnosti:

Tyto jsou od 1. ledna 2008 změněny, zejména v oblasti plnění brigádnické povinnosti, kdy   k a ž d ý   člen i členka, kteří odeberou povolenku k lovu a jsou mladší 65-ti let (rozhodující je rok, ve kterém člen dosáhne věku 65-ti let), musí mít splněnu brigádnickou povinnost a to buď odpracováním, nebo finanční úhradou, to platí včetně důchodců a majitelů průkazů ZTP. Tyto úhrady jsou ale odstupňovány podle jednotlivých kategorií, jak je uvedeno na zvláštním listu. Základní povinnost je 10 hodin a základní sazba za neodpracovanou hodinu je 130,- Kč. Kdo nemá brigádu odpracovanou, musí náhradu uhradit nejpozději při odběru povolenky pro lov v roce 2019.

Do 15. ledna 2019 musí každý   o s o b n ě   odevzdat v kanceláři pobočného spolku MRS Kroměříž Záznam o docházce k vodě a řádně   vyplněný sumář včetně šestimístného čísla revíru, podle čísel uvedených v Bližších podmínkách pro výkon rybářského práva.

K tomu Vás   d ů r a z n ě   žádáme: vy, kteří jste již ukončili rybolov v letošním roce, nečekejte do 15. ledna a zpracujte docházky a sumáře již teď a hned je odevzdejte do kanceláře p.s. Kroměříž. Nebudete pak zbytečně dlouho čekat.

 

Od čtvrtka 13. prosince 2018 se začnou vydávat povolenky pro lov ryb v roce 2019 a až do konce února 2019 budou úřední hodiny v kanceláři p.s. Kroměříž vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.,v sobotu od 09:00 do 12:00 hod.

 

Do konce   ú n o r a   2019 nezapomeňte zaplatit členský příspěvek pro rok 2019, jinak přijdete automaticky o členství v MRS z.s. a budete muset uhradit zápisné pro nové členy ve výši 1.000,- Kč.  

P O Z O R na toto ustanovení !!!!!

Výše cen členských příspěvků, povolenek a ostatních plateb pro rok 2019 je uvedena na vývěsce v kanceláři p.s. na Kojetínské ulici v Kroměříži a dále na webu:

www.mrsmokromeriz.estranky.cz.

Zveřejněno 30.11.2018