Jdi na obsah Jdi na menu

Petrův zdar z Moravského rybářského svazu  z.s., pobočného spolku  Kroměříž.mrs_kromeriz_logo_2018.jpg

 

kisspng-musical-note-cartoon-clip-art-5b2fa0d38831a5.5520065115298480195579.jpgZaposlouchejte se do signálu kroměřížských rybářů.

 

Aktuálně pro rybáře

 

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč


Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.   

Informace vycházejí z oficiálních stránek MRS Brno -http://www.mrsbrno.cz/.

Zveřejněno 22.10.2019

Změna v plánu výlovů 2019

Výlov Čínského rybníka v Podzámecké zahradě v Kroměříži dne 19.10.2019 se z technických důvodů ruší a v tento termín – 19.10.2019 - bude proveden výlov rybníků Troubeckého a Zborovského na rybochovu ve Zborovicích. Prosíme členy našeho pobočného spolku, kterým není lhostejný chod naší organizace a kteří plánují, že nám pomůžou s výlovem, nechť se dostaví v sobotu 19.10.2019 v 07:00 hodin do areálu na Morávce v Kroměříži nebo přímo na rybochov ve Zborovicích na Podlavčí. Každý z rybářů je srdečně vítán a za pomoc s výlovy předem moc děkujeme.

Zároveň připomínáme další termín – stále platný – a to sobotu 26.10.2019, kdy od 07:30 hod. bude probíhat výlov chovného rybníka v Lutopecnách. Případní zájemci o pomoc našemu spolku nechť se prosím nahlásí na tel. 732114893 – pan Hrabec (hospodář pobočného spolku) nebo 772728917, popř. nahlásí mailem svou účast na adresu rybari.km@seznam.cz a budou následně srozuměni s dalšími podrobnostmi k tomuto výlovu. Děkujeme za pochopení a ochotu pomoci našemu rybářskému spolku.

Zveřejněno 15.10.2019

 

Důležité sdělení – upozornění
IX. sjezd MRS dne 5. října 2019 na svém jednání v Blansku zrušil povinnost odpracování brigádnických hodin.
Znamená to, že brigádnické hodiny, odpracované pro vydání povolenky na rok 2020, budou anulovány.
Výbor pobočného  spolku Kroměříž přesto žádá své členy, aby byli dále ochotni brigádnickou prací přispět ke zdárnému dokončení plánovaných výlovů v letošním roce.
Dne 8. března 2020 v 08,30 hodin se  bude v sále Psychiatrické nemocnice Kroměříž konat členská schůze, kde budou všichni podrobně seznámeni s usnesením sjezdu a novými stanovami.
Děkujeme za další přízeň. 
Za výbor MRS, z.s., pobočný spolek Kroměříž 
Petr Kovář
Předseda MRS,z.s., p.s. Kroměříž 

Zveřejněno 11.10.2019

Plán výlovů Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Kroměříž pro rok 2019
Termíny:
05.10.2019 – Horní a Dolní Morávka v Kroměříži
12.10.2019 – Dlouhý rybník - Podzámecká zahrada 
19.10.2019 – Čínský rybník - Podzámecká zahrada  změna viz výše
26.10.2019 – Lutopecny 
02.11.2019 – Zborovský a Troubecký rybník Zborovice

Zájemci o splnění brigádnické povinnosti nahlásí svou účast předem telefonicky nebo osobně v kanceláři MRS pobočného spolku v Kroměříž.
Upozorňujeme na vhodné oblečení a vhodnou nepromokavou obuv.
Případné změny termínů vyvolané problémy s počasím, spouštěním vody a jiné budou oznámeny na internetu.

Výbor MRS z.s. p.s. Kroměříž

Zveřejněno dne 11.9.2019

Místenky na revír Morava 13C

vydávání místenek na revír Morava 13C - Štěrkoviště Kvasice
se začnou vydávat od pátku 29.3.2019 od 15.15 hod. 
K výdeji místenky je nutno předložit přehled o docházce a úlovcích s vylepenou platnou povolenkovou známkou pro letošní rok. Jinak jsou podmínky pro vydávání stejné jako v loňském roce

Zveřejněno 21.3.2019.

 

Změna organizace brigád ve Zborovicích
 
Výbor p.s. Kroměříž oznamuje svým členům , že až do odvolání budou brigády ve Zborovicích organizovány tak, že zájemci se telefonicky přihlásí v kanceláři p.s. a po dohodě se brigáda uskuteční. 
V případě malého zájmu brigádníků se brigáda ruší, popřípadě se přesouvá na rybochovné zařízení na Morávce v Kroměříži.
Zveřejněno 28.1.2019

 

Organizace brigád v roce 2019

 

s platností od 1.1.2019 budou sobotní brigády  v p.s. Kroměříž organizovány v následujících termínech:
26. ledna, 9. a 23. února
9. a 23. března
6. a 20. dubna
4. a 18. května
1., 15. a 29. června
13. a 27. července
10. a 24. srpna

V měsících září a říjnu probíhají v našem pobočném spolku výlovy, a proto budou brigády organizovány každou sobotu. Je nutné se v tomto období na tyto brigády hlásit předem v kanceláři MRS z.s. p.s. Kroměříž. Možno se hlásit i telefonicky.   

Dále pak 9. a 23. listopadu a 7. prosince

V letním čase je stanoven začátek brigád na 7:00 hod. a v zimním čase na 8:00 hod.
Na rybochovném zařízení ve Zborovicích, budou brigády probíhat (po dohodě) každou sobotu.

výbor MRS z.s. p.s. Kroměříž

 

 

Vaše úlovky rádi zveřejníme
Fotografie svých kapitálních úlovků můžete posílat na rybari.km@seznam.cz.
Přidejte tyto údaje: datum, míry, revír, styl odchytu (přívlač, bójka, položená...)

 

Úřední hodiny

13. prosince 2018 - 28. února 2019:
čtvrtek od 16 do 18 hod., sobota od 9 do 12 hod.

1. 3. 2019 - 31. 5. 2019:  čtvrtek od 16 do 18 hod.        
1. 6. 2019 -11. 12. 2019: čtvrtek od 17 do 18 hod.    

Ve státní svátky se úřední hodiny nekonají!

 

 

! Informace o objednávání a prodeji povolenek: +420 772 728 917

Změny bližších podmínek
Důležité upozornění:

Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. ze dne 7.2.2018 projednal Svazový výbor MRS, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a schválil změny doby lovu s účinností od 1.4. 2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) od 1.4. do 30.9. je doba lovu stanovena od 4:00 do 24:00 hodin
b) od 1.10. do 31.3. je doba lovu stanovena od 5:00 do 22:00 hodin

 

Maximální počet ulovených ryb u lína obecného je stanoven na 3 kusy denně!

 

 

 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s., p.s. KROMĚŘÍŽ

 

Kancelář: Kojetínská čp. 1180/19, Kroměříž, telefon: 571891431

 

I N F O R M A Č N Í  list pro rybolov v roce 2019

 

Vážení přátelé rybáři!

Jako každoročně touto dobou, tak i nyní Vám výbor pobočného spolku MRS Kroměříž předkládá souhrn informací, týkajících se změn v rybářském řádu, členských povinností a rybolovu v roce 2019.

Bližší podmínky pro výkon rybářského práva a soupis revírů pro rok 2019 jsou vydány nové a platné jsou do konce roku 2019. Případné aktuální změny Vám budou vydávány společně s povolenkou pro rok 2019 a to formou dodatku bližších podmínek pro výkon rybářského práva.

Členské povinnosti:

Tyto jsou od 1. ledna 2008 změněny, zejména v oblasti plnění brigádnické povinnosti, kdy   k a ž d ý   člen i členka, kteří odeberou povolenku k lovu a jsou mladší 65-ti let (rozhodující je rok, ve kterém člen dosáhne věku 65-ti let), musí mít splněnu brigádnickou povinnost a to buď odpracováním, nebo finanční úhradou, to platí včetně důchodců a majitelů průkazů ZTP. Tyto úhrady jsou ale odstupňovány podle jednotlivých kategorií, jak je uvedeno na zvláštním listu. Základní povinnost je 10 hodin a základní sazba za neodpracovanou hodinu je 130,- Kč. Kdo nemá brigádu odpracovanou, musí náhradu uhradit nejpozději při odběru povolenky pro lov v roce 2019.

Do 15. ledna 2019 musí každý   o s o b n ě   odevzdat v kanceláři pobočného spolku MRS Kroměříž Záznam o docházce k vodě a řádně   vyplněný sumář včetně šestimístného čísla revíru, podle čísel uvedených v Bližších podmínkách pro výkon rybářského práva.

K tomu Vás   d ů r a z n ě   žádáme: vy, kteří jste již ukončili rybolov v letošním roce, nečekejte do 15. ledna a zpracujte docházky a sumáře již teď a hned je odevzdejte do kanceláře p.s. Kroměříž. Nebudete pak zbytečně dlouho čekat.

 

Od čtvrtka 13. prosince 2018 se začnou vydávat povolenky pro lov ryb v roce 2019 a až do konce února 2019 budou úřední hodiny v kanceláři p.s. Kroměříž vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.,v sobotu od 09:00 do 12:00 hod.

 

Do konce   ú n o r a   2019 nezapomeňte zaplatit členský příspěvek pro rok 2019, jinak přijdete automaticky o členství v MRS z.s. a budete muset uhradit zápisné pro nové členy ve výši 1.000,- Kč.  

P O Z O R na toto ustanovení !!!!!

Výše cen členských příspěvků, povolenek a ostatních plateb pro rok 2019 je uvedena na vývěsce v kanceláři p.s. na Kojetínské ulici v Kroměříži a dále na webu:

www.mrsmokromeriz.estranky.cz.

Zveřejněno 30.11.2018